Exponenciálny svet a singularita
Budúcnosť, ktorej kontúry vidíme okolo seba
 
28.03.2019, Martindom, Bratislava

  • Transformácia, trendy a exponenciálne zmeny, ktoré prichádzajú
  • Prelomové technológie a ich následky
  • Transformácia spoločnosti a biznisu
  • Ako sa pripraviť na rýchle a neočakávané zmeny, ktoré prichádzajú
  • Svet nedostatku a súperenia vs. svet hojnosti a spolupráce
  • Drony v exponenciálnom svete

Rečníci

Ján Košturiak - IPA SlovakiaJán KošturiakIPA Slovakia
Michal Meško - IPA SlovakiaMichal MeškoMartinus
Michal Hrabovec - IPA SlovakiaMichal HrabovecAnasoft
Petr Beneš - IPA SlovakiaPetr Beneš6D Academy
Ivan Košalko - IPA SlovakiaIvan KošalkoEVOLET Partners
Dávid Šoltýs - IPA SlovakiaDávid ŠoltýsAeromonitor

Program

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie

09:10 - 09:40

Zhrnutie trendov a konkrétne príklady ich následkov
Ján Košturiak
09:40 - 10:10

Singularita, exponenciálne technológie a ich prepájanie
Michal Meško
10:10 - 10:40

Skúsenosti s digitalizáciou a automatizáciou a pohľad do budúcnosti
Michal Hrabovec
10:40 - 11:10

Prestávka na kávu a networking

11:10 - 11:40

6D, ktoré menia naše životy a firmy
Petr Beneš
11:40 - 12:10

Ľudia a ich talenty sú viac ako technológie, ako ich rozvíjať?
Ivan Košalko
12:10 - 12:40

Čo prinášajú drony a nové technológie do našich životov a podnikov?
Dávid Šoltýs
12:40 - 13:40

Spoločný obed

13:40 - 15:00

Workshop a diskusia k témam z dopoludnia

Vyjasnenie súvislostí a praktických detailov. Prečo sú tieto témy dôležité, ich interpretácia pre naše podnikanie a zmeny, ktoré musíme urobiť – ľudia, technológie, organizácia a pod.
15:00 - 15:30

Prestávka na kávu a networking

15:30 - 16:30

Príprava akčného plánu

Prečo sú tieto témy dôležité? Ako ich prezentovať vo vlastnej firme? Aké otázky treba riešiť? Aké akcie pripraviť? Ako to celé uchopiť? Ako premeniť ohrozenia na príležitosti? Ako prepojiť „starú“ a „novú“ firmu (minulosť a budúcnosť